Klasa 1.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. R. Ranoszka

Klasa 1.

Pets - zwierzątka domowe.

Dopasowywanie polskich
i angielskich nazw zwierz
ąt.

Powodzenia!