Klikaj w głośniczki, a po wysłuchaniu nagrań

wpisz w pola obok właściwe małe litery.

Kliknij tarczęszkolną,

aby przejść do strony SP16.