Food groups

Przeciągnij i upuść podane produkty żywnościowe na częściach piramidy. Uporządkuj je od najwartościowszych (najniżej) do mało wartościowych (najwyżej). Zwróć uwagę na podpowiedź!

Sugar and sweets

Milk, cheese and eggs

Chicken, and

fish

Vegetables

Fruit

Cereal, bread, rice and macaroni