Dyrektorzy szkoły

 • Kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Moszczenicy

 • w latach 1922 — 1939

  • Albert Tilze do 31 VII 1925
  • Roman Mandzel p.o. kierownik 01 IX – 22 XI 1925
  • Ludwik Droziński 23 XI 1925 – 23 VIII 1935
  • Wiktor Ranoszek p.o. kierownik 24 VIII 1935 – 9 XI 1936, 17 V – 30 VI 1937
  • Wacław Mierzwiński p.o. kierownik 10 XI 1936 – 16 V 1937
  • Alojzy Spyrka 01 VII 1937 – 31 VIII 1939
 • w latach 1939 — 1945

  • Linden 1939 – 1943
  • Franz Füscher 1943 – 1945
 • od 1945 — do dzisiaj

  • Otto Wybraniec p.o. kierownik 18.06. – 31.07.1945
  • Józef Klus 01.08.1945 – 22.10.1948
  • Franciszek Morawiec 15.11.1948 – 31.08.1975
  • Emeryk Wysłucha 01.09.1975 – 31.08.1984
  • Barbara Jaguścik 01.09.1984 – 15.02.1991
  • Leszek Majewski p.o. dyrektor 16.02. – 31.08.1991
  • Barbara Jędrzejczyk-Masłowska 01.09.1991 do dzisiaj
 • Częściej spotyka się konstrukcję p.o. dyrektora, mniej tradycyjną i pewnie dlatego akceptowaną z pewnymi zastrzeżeniami. Nowy słownik poprawnej polszczyzny daje pierwszeństwo konstrukcji p.o. dyrektor.
  Skrót p.o. znaczy ‚pełniący obowiązki’, skąd wynika, że p.o. dyrektor to jednak (swego rodzaju) dyrektor, a p.o. dyrektora brzmi zaledwie jak zastępca dyrektora. Może więc lepiej nadal trzymać się tradycji?

  — Mirosław Bańko, PWN