Ewaluacja wewnętrzna

  • Ankieta dla uczniów klas 6.

    Kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 6. „Moja szkoła”. OTWÓRZ.

  • Ankieta dla uczniów klas 4. i 5.

    Kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 4. i 5. „Mój dzień”. OTWÓRZ.

  • Ankieta dla nauczycieli

    Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. OTWÓRZ.