Ewaluacja wewnętrzna

 • Anonimowa ankieta dla uczniów (2017 r.)

  Ankieta dotycząca bezpieczeństwa (zakończona).

 • Ankieta dla uczniów klas 6.

  Kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 6. „Moja szkoła”. OTWÓRZ.

 • Ankieta dla uczniów klas 4. i 5.

  Kwestionariusz ankiety dla uczniów klas 4. i 5. „Mój dzień”. OTWÓRZ.

 • Ankieta dla nauczycieli

  Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. OTWÓRZ.