Family 2

  • Podziel podane słowa – oznaczające członków rodziny – na trzy grupy: w pierwszej umieść wyrazy odnoszące się do mężczyzn (chłopców), w drugiej – słowa odnoszące się do kobiet (dziewczyn), a w trzeciej – wyrazy nazywające zarówno mężczyzn, jaki i kobiety. Jeśli w którejś grupie masz już jakieś słowo, nie klikaj w białe pole. 

    Najpierw kliknij wyraz, a następnie prostokąt oznaczający 1., 2. lub 3. grupę. Po dopasowaniu wszystkich słów naciśnij przycisk „Finish” i dowiedz się, ile masz punktów. Jeżeli chcesz zagrać ponownie, kliknij przycisk „Try Again”. Powodzenia.