Godziny pracy

 • Dyrekcja SP16

 • mgr Barbara Masłowska

  Dyrektor szkoły

 • mgr Iwona Brudny

  Zastępca dyrektora 

 • Wnioski i skargi przyjmuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły

  • Poniedziałek
   08.00-15.30
  • Wtorek
   08.00-15.30
  • Środa
   08.00-14.00
  • Czwartek
   08.00-15.00
  • Piątek
   08.00-14.00
 • mgr Monika Wydra-Piotrkowska

  Pedagog szkolny

  • Poniedziałek
   11.50-15.45 sala nr 47
  • Środa
   10.45-15.15 sala nr 47
  • Czwartek
   07.15-14.25 sala nr 47
 • Pani Renata Fusik

  Pielęgniarka szkolna

  • Wtorek
   08.45-15.00
  • Piątek
   08.45-15.00
 • Gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

  W czasie nieobecności pielęgniarki – p. R. Fusik – w szkole prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

 • Świetlica szkolna

  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.45.