NickPointsDate
qwerty 19 2016-11-07
maxxxxxxxxx 19 2016-11-08
asus 19 2016-11-08
thor 19 2016-11-09
mag 19 2016-11-09
dwarf 19 2016-11-10
xxx 19 2016-11-11
Fit 19 2016-11-12
www 19 2016-11-14
43b 19 2016-11-15
Irek31221 19 2016-11-16
as* 19 2016-11-18
dff 19 2016-11-18
oops 19 2016-11-21
ewa 19 2016-11-22
gangallbani* 19 2016-11-22
*Dwukrotnie uzyskał 19 p. w ciągu jednego dnia.