Krzyżówki i wykreślanki

  • Od nowego roku szkolnego będziemy zamieszczać krzyżówki i wykreślanki. Rozwiązujący będą mieli możliwość zapisywania wyników i wysyłania wypełnionych zadań do nauczyciela.
    Aby wysłać wynik, należy nacisnąć przycisk SUBMIT (następne krzyżówki będą miały polskie komunikaty). Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź” błędnie wpisane litery zostaną przekreślone czerwonym krzyżykiem. Jeśli nie ma błędnych liter, nie pojawia się żaden komunikat.