Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Poszukiwacze wiosny"

31 marca 2017

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Poszukiwacze wiosny”.

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Celem konkursu jest rozwijanie pasji, talentów oraz wyobraźni artystycznej uczniów szkół podstawowych oraz ich wrażliwości na otaczającą nas naturę.
  3. Inspiracją powinny być pierwsze dni wiosny, przyroda budząca się z zimowego snu lub tradycje związane z wiosną.
  4. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z naszego regionu.
  5. Technika: fotografia. Każda fotografia powinna być przesłana e-mailem, wydrukowana lub wywołana. Format: fotografia powinna być nie mniejsza niż 10 cm x 15 cm i nie większa niż 29 cm x 42 cm (A3). Do konkursu można również zgłaszać fotomontaże.
  6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace (tryptyk fotografii powiązanych ze sobą tematycznie). Prace muszą być wykonane indywidualnie.
  7. Prace można przesłać na e-mail zuzanna.bury1987@gmail.com, ewentualnie pocztą na adres SP16 lub dostarczyć osobiście do szkoły do 28 kwietnia 2017 r.
RekolekcjeZajęcia z udzielania pierwszej pomocy