Najlepsi absolwenci

  • W latach 1945-1948 podjęto próbę upowszechnienia szkoły 8-klasowej, jednakże wprowadzano ten system tylko w większych miastach i wybranych powiatach. Od roku szkolnego 1948/49 do 1965/66 szkoła podstawowa była szkołą 7-letnią.

    Przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8 nastąpiło w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Realizacja reformy polegała na wprowadzeniu nowych programów kształcenia w klasach V-VII oraz zorganizowaniu w roku szkolnym 1966/67 klasy ósmej.

    Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (z rocznika 1985) opuścili jej mury w roku szkolnym 1999/2000.

    — Wikipedia oraz Encyklopedia PWN
  • Najlepsi absolwenci 1946-1966
  • Najlepsi absolwenci 1967-2000
  • Najlepsi absolwenci od 2001 r.