Obrona Cywilna w SP16

 • OC-znak
 • Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami skraju tła. W Polsce nie stosuje się obramówki. Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny na mocy norm prawa międzynarodowego.

  — https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna
 • Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

  — http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/obrona_cywilna_obecnie
 • W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań:

  1. służba ostrzegawcza;
  2. ewakuacja;
  3. przygotowanie i organizowanie schronów;
  4. obsługa środków zaciemnienia;
  5. ratownictwo;
  6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
  7. walka z pożarami;
  8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
  9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
  10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
  11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
  12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
  13. doraźne grzebanie zmarłych;
  14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
  15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.


 • pasek

 • Historia OC w Polsce
 • pasek

 • Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe

  ZOBACZ: wersję jpg (136 kB) lub wersję pdf (147 kB).

  Test z OC

  Sprawdź swoje wiadomości na temat alarmowania.

  OTWÓRZ (HTML5)

 • Numery alarmowe:

  • 112 numer alarmowy
  • 999 Pogotowie Ratunkowe
  • 998  Straż Pożarna
  • 997 Policja
  • 981 Pog. drogowe
  • 982 Pog. dźwigowe
  • 983 Pog. weterynaryjne
  • 984 Pog. rzeczne
  • 986 Straż miejska
  • 991 Pog. energetyczne
  • 992 Pog. gazowe
  • 993 Pog. ciepłownicze
  • 994 Pog. wodno-kan
  • 995 Pog. komunikacji miejskiej
  • 601 100 100 WOPR
  • 601 100 300 TOPR i GOPR