Plan lekcji

  • Plan lekcji obowiązujący od 30 stycznia 2017 r.

  • Aktualny plan lekcji w II półroczu. Na bieżąco będą wprowadzane korekty!

  • Aby rozwinąć panel z lekcjami, należy kliknąć albo w czerwone kółeczko z plusem, albo w dany dzień.

  • 2a

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 4
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 4
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 4
    4. 10.45-11.30 ed. plast. s. 4
    5. 11.50-12.35 j. ang. s. 4
    Wtorek
    1. 10.45-11.30 wf. s. 34
    2. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 4
    3. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 4
    4. 13.40-14.25 ed. muz. s. 4
    Środa
    1. 8.00-8.45 rel. s. 4
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 4
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 4
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 4
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 4
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 4
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 4
    3. 9.50-10.35 zaj. komp. s. 09
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 4
    Piątek
    1. 8.00-8.45 rel. s. 4
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 4
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 4
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 gry i zabawy. s. 5
  • 2b

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 rel. s. 5
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 5
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 5
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 5
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 5
    6. 12.45-13.30 gry i zabawy s. 5
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 rel. s. 5
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 5
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 5
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 ed. plast. s. 5
    Środa
    1. 9.50-10.35 zw. s. 48
    2. 10.45-11.30 wf. s. 34
    3. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 5
    4. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 5
    5. 13.40-14.25 ed. muz. s. 10
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 5
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 5
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 5
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 5
    Piątek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 5
    2. 8.55-9.40 z. komp. s. 09
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 5
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 5
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
  • 2c

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 9
    2. 8.55-9.40 j. ang. s. 9
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 9
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 9
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    6. 12.45-13.30 k. mat. s. 9
    Wtorek
    1. 10.45-11.30 z. komp. s. 09
    2. 11.50-12.35 j. ang. s. 9
    3. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 9
    4. 13.40-14.25 ed. wcz. s. 9
    Środa
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 9
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 9
    3. 9.50-10.35 ed. plast. s. 9
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 zw. s. 3
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 2
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 2
    3. 9.50-10.35 wf. s. 34
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 9
    5. 11.50-12.35 rel. s. 9
    Piątek
    1. 8.00-8.45 ed. muz. s. 10
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 9
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 9
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 4
    5. 11.50-12.35 rel. s. 4
  • 2d

    Poniedziałek
    1. 9.50-10.35 zw. s. 48
    2. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 3
    3. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 9
    4. 12.45-13.30 wf. s. 34
    5. 13.40-14.25 ed. wcz. s. 9
    6. 14.35-15.15 k. plast./ped. s. 12/43
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 9
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 9
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 9
    4. 10.45-11.30 ed. plast. s. 9
    Środa
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 5
    2. 8.55-9.40 ed. muz. s. 5
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 5
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 9
    5. 11.50-12.35 rel. s. 9
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 9
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 9
    3. 9.50-10.35 rel. s. 9
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 2
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    Piątek
    1. 8.00-8.45 j. ang. s. 9
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 z. komp. s. 09
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 9
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 9
  • 3a

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 3
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 3
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 3
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 rel. s. 2
    6. 12.45-13.30 k. j. ang./ped. s. 4/48
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 3
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 3
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 3
    4. 10.45-11.30 ed. plast. s. 5
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    Środa
    1. 10.45-11.30 rel. s. 2
    2. 11.50-12.35 wf. s. 34
    3. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 3
    4. 13.40-14.25 ed. wcz. s. 3
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 3
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 3
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 4
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 4
    5. 11.50-12.35 z. komp. s. 09
    6. 12.45-13.30 k. plast. s. 3
    Piątek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 3
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 3
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 3
    4. 10.45-11.30 ed. muz. s. 2
    5. 11.50-12.35 zw. s. 48
  • 3b

    Poniedziałek
    1. 10.45-11.30 wf. s. 34
    2. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 3
    3. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 3
    4. 13.40-14.25 ed. wcz. s. 3
    5. 14.30-15.15 k. plast. s. 12
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 4
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 4
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 4
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 4
    5. 11.50-12.35 z. komp. s. 09
    Środa
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 3
    2. 8.55-9.40 ed. plast. s. 3
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 3
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 3
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 wf. s. 34
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 10
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 3
    4. 10.45-11.30 rel. s. 3
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 3
    Piątek
    1. 8.00-8.45 k. j. pol. s. 12
    2. 8.55-9.40 ed. muz. s. 5
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 2
    4. 10.45-11.30 rel. s. 3
    5. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 3
  • 3c

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 2
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 2
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 2
    4. 10.45-11.30 ed. muz. s. 2
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    6. 12.45-13.30 ek. mat. s. 2
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 2
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 2
    3. 9.50-10.35 rel. s. 2
    4. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 2
    5. 11.50-12.35 zw. s. 2
    Środa
    1. 8.00-8.45 ed. wcz. s. 2
    2. 8.55-9.40 ed. wcz. s. 2
    3. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 2
    4. 10.45-11.30 z. komp. s. 09
    5. 11.50-12.35j. ang. s. 2
    Czwartek
    1. 8.55-9.40 ped. s. 48
    2. 9.50-10.35 ed. wcz. s. 2
    3. 10.45-11.30 wf. s. 34
    4. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 2
    5. 12.45-13.30 ed. plast. s. 2
    Piątek
    1. 8.55-9.40 rel. s. 2
    2. 9.50-10.35 wf. s. 34
    3. 10.45-11.30 ed. wcz. s. 13
    4. 11.50-12.35 ed. wcz. s. 2
    5. 12.45-13.30 ed. wcz. s. 2
  • 4a

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 zw./k. mat. s. 12
    2. 8.55-9.40 mat. s. 12
    3. 9.50-10.35 wf. s. 34
    4. 10.45-11.30 przyr. s. 12
    5. 11.50-12.35 z. tech.. s. 12
    6. 12.45-13.30 j. ang. s. 12
    7. 13.40-14.25 j. pol. s. 12
    8. 14.30-15.15 pedagog s. 48
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 przyr. s. 12
    2. 8.55-9.40 rel. s. 12
    3. 9.50-10.35 mat. s. 12
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 12
    5. 11.50-12.35 j. ang. s. 12
    6. 12.45-13.30
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 k. j. ang. s. 12
    2. 8.55-9.40 rel. s. 12
    3. 9.50-10.35 przyr. s. 12
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 12
    5. 11.50-12.35 plast. s. 12
    6. 12.45-13.30 z. komp. s. 09
    7. 13.40-14.25 wf. s. 34
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 mat. s. 12
    2. 8.55-9.40 gzw. s. 12
    3. 9.50-10.35 wf. s. 34
    4. 10.45-11.30 hist. s. 12
    5. 11.50-12.35 j. ang. s. 12
    6. 12.45-13.30 j. pol. s. 12
    Piątek
    1. 9.50-10.35 muz. s. 10
    2. 10.45-11.30 mat. s. 13
    3. 11.50-12.35 wf. s. 34
    4. 12.45-13.30 j. pol. s. 14
    5. 13.40-14.25 zw. s. 14
  • 4b

    Poniedziałek
    1. 8.55-9.40 rel. s. 13
    2. 9.50-10.35 wf. s. 34
    3. 10.45-11.30 mat. s. 13
    4. 11.50-12.35 j. pol. s. 13
    5. 12.45-13.30 przyr. s. 13
    6. 13.40-14.25
    7. 14.30-15.15 k. plast./inf. s. 12/s. 09
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 mat. s. 13
    2. 8.55-9.40 j. ang. s. 13
    3. 9.50-10.35 j. pol. s. 13
    4. 10.45-11.30 hist. s. 13
    5. 11.50-12.35 wf. s. 34
    6. 12.45-13.30 plast. s. 13
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 k. j. ang. s. 12
    2. 8.55-9.40 j. ang. s. 13
    3. 9.50-10.35 muz. s. 10
    4. 10.45-11.30 gzw. s. 13
    5. 11.50-12.35 j. pol. s. 13
    6. 12.45-13.30 wf. s. 34
    7. 13.40-14.25 z. komp. s. 09
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 mat. s. 13
    2. 8.55-9.40 j. pol. s. 13
    3. 9.50-10.35 z. tech. s. 13
    4. 10.45-11.30 przyr. s. 13
    5. 11.50-12.35 ped. s. 13
    6. 12.45-13.30
    7. 13.40-14.25 k. j. pol. s. 10
    Piątek
    1. 8.00-8.45 przyr. s. 13
    2. 8.55-9.40 j. ang. s. 13
    3. 9.50-10.35 mat. s. 13
    4. 10.45-11.30 wf. s. 34
    5. 11.50-12.35 j. pol. s. 13
    6. 12.45-13.30 rel. s. 13
    7. 13.40-14.25 zw. s. 14
  • 5a

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 przyr. s. 14
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 z. tech. s. 14
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 14
    5. 11.50-12.35 mat. s. 14
    6. 12.45-13.30 j. pol. s. 14
    7. 13.40-14.25 ped. s. 14
    8. 14.30-15.15 k. plast./k. inf. s. 12/09
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 zw. s. 14
    2. 8.55-9.40 j. pol. s. 14
    3. 9.50-10.35 hist. s. 14
    4. 10.45-11.30 przyr. s. 14
    5. 11.50-12.35 mat. s. 14
    6. 12.45-13.30 j. ang. s. 14
    7. 13.40-14.25 wf. s. 34
    8. 14.30-15.15 SKS. s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 j. pol. s. 14
    2. 8.55-9.40 mat. s. 14
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 14
    4. 10.45-11.30 przyr. s. 14
    5. 11.50-12.35 z. komp. s. 09
    6. 12.45-13.30 wf. s. 34
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 j. pol. s. 14
    2. 8.55-9.40 mat. s. 14
    3. 9.50-10.35 rel. s. 14
    4. 10.45-11.30 gzw. s. 14
    5. 11.50-12.35 plast. s. 14
    6. 12.45-13.30
    7. 13.40-14.25 k. j. pol. s. 10
    Piątek
    1. 8.00-8.45 rel. s. 14
    2. 8.55-9.40 mat. s. 14
    3. 9.50-10.35 wf. s. 34
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 14
    5. 11.50-12.35 muz. s. 10
    6. 12.45-13.30
    7. 13.40-14.25 k. teatr./k. muz. s. 12/10
  • 5b

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 zw./k. mat. s. 44
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 mat. s. 44
    4. 10.45-11.30 rel. s. 44
    5. 11.50-12.35 j. pol. s. 44
    6. 12.45-13.30 z. komp. s. 09
    7. 13.40-14.25 z. tech. s. 44
    8. 14.30-15.15 k. plast./k. inf. s.12/09
    Wtorek
    1. 8.55-9.40 mat. s. 44
    2. 9.50-10.35 j. ang. 44
    3. 10.45-11.30 przyr. s. 44
    4. 11.50-12.35 hist. s. 44
    5. 12.45-13.30 j. pol. s. 44
    6. 13.40-14.25 wf. s. 34
    7. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 j. pol. s. 44
    2. 8.55-9.40 przyr. s. 44
    3. 9.50-10.35 rel. s. 44
    4. 10.45-11.30 mat. s. 44
    5. 11.50-12.35 muz. s. 10
    6. 12.45-13.30 ped. s. 44
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Czwartek
    1. 8.55-9.40 j. pol. s. 44
    2. 9.50-10.35 mat. s. 44
    3. 10.45-11.30 j. ang. s. 44
    4. 11.50-12.35 wf. s. 34
    5. 12.45-13.30 przyr. s. 44
    6. 13.40-14.25 k. przyr. s. 44
    Piątek
    1. 8.00-8.45 plast. s. 44
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 44
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 44
    5. 11.50-12.35 mat. s. 44
    6. 12.45-13.30 gzw. s. 44
    7. 13.40-14.25 k. teatr./k. muz. s. 12/10
  • 6a

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 wf. s. 34
    2. 8.55-9.40 j. ang. s. 10
    3. 9.50-10.35 przyr. s. 10
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 10
    5. 11.50-12.35 z. komp. s. 09
    6. 12.45-13.30 mat. s. 10
    7. 13.40-14.25 plast. s. 10
    8. 14.30-15.15 zw. s. 10
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 mat. s. 10
    2. 8.55-9.40 hist. s. 10
    3. 9.50-10.35 przyr. s. 10
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 12
    5. 11.50-12.35 j. pol. s. 13
    6. 12.45-13.30 wf. s. 34
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 wf. s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 przyr. s. 10
    2. 8.55-9.40 j. pol. s. 10
    3. 9.50-10.35 mat. s. 13
    4. 10.45-11.30 rel. s. 10
    5. 11.50-12.35 z. tech. s. 14
    6. 12.45-13.30 hist. s. 14
    7. 13.40-14.25 ped. s. 48
    8. 14.30-15.15 SKS s. 34
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 wdż. s. 10
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 j. pol. s. 10
    4. 10.45-11.30 mat. s. 10
    5. 11.50-12.35 gzw. s. 10
    6. 12.45-13.30 j. ang. s. 10
    7. 13.40-14.25 k. j. pol. s. 10
    Piątek
    1. 8.00-8.45 wf. s. 34
    2. 8.55-9.40 j. pol. s.12
    3. 9.50-10.35 j. pol. s. 12
    4. 10.45-11.30 muz. s. 10
    5. 11.50-12.35 mat. s. 12
    6. 12.45-13.30 rel. s. 12
    7. 13.40-14.25 k. teatr./k. rel. s. 12
  • 6b

    Poniedziałek
    1. 8.00-8.45 wf. s. 34
    2. 8.55-9.40 mat. s. 43
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 43
    4. 10.45-11.30 j. pol. s. 43
    5. 11.50-12.35 przyr. s. 43
    6. 12.45-13.30 plast. s. 43
    7. 13.40-14.25 z. komp. s. 09
    8. 14.30-15.15 k. inf. s. 09
    Wtorek
    1. 8.00-8.45 hist. s. 43
    2. 8.55-9.40 z. tech. s. 43
    3. 9.50-10.35 j. pol. s. 43
    4. 10.45-11.30 mat. s. 43
    5. 11.50-12.35 przyr. s. 43
    6. 12.45-13.30 wf. s. 34
    7. 13.40-14.25
    8. 14.30-15.15 SKS. s. 34
    Środa
    1. 8.00-8.45 przyr. s. 43
    2. 8.55-9.40 j. pol. s. 43
    3. 9.50-10.35 mat. s. 43
    4. 10.45-11.30 hist. s. 43
    5. 11.50-12.35 rel. s. 43
    6. 12.45-13.30 muz. s. 10
    7. 13.40-14.25 wf. s. 34
    8. 14.30-15.15 ped. s. 12
    Czwartek
    1. 8.00-8.45 j. pol. s. 43
    2. 8.55-9.40 wf. s. 34
    3. 9.50-10.35 j. ang. s. 43
    4. 10.45-11.30 mat. s. 43
    5. 11.50-12.35 gzw. s. 43
    6. 12.45-13.30 wdż. s. 43
    Piątek
    1. 8.00-8.45 mat. s. 43
    2. 8.55-9.40 j. pol. s. 43
    3. 9.50-10.35 j. pol. s. 43
    4. 10.45-11.30 j. ang. s. 43
    5. 11.50-12.35 rel. s. 43
    6. 12.45-13.30
    7. 13.40-14.25 k. teatr./k. rel. s. 12