Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. R. Ranoszka

Dopasuj do każdego przykładu odpowiednią funkcję środka stylistycznego, w tym celu kliknij numer, a następnie właściwe określenie funkcji. Jeśli chcesz zmienić wybór, ponownie kliknij numer, a potem inne określenie.

W każdym polu tekstowym wpisz odpowiednią nazwę środka stylistycznego, np. epitet.