Ubezpieczenie z Klasą

 • Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

  Wariant I

  Wariant dla dzieci i młodzieży w zakresie podstawowym obejmuje:

  • świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – do wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  • podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, wysoka wypłata w razie poważnego urazu (już od 50% uszczerbku na zdrowiu),
  • świadczenie na wypadek śmierci – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  • pogryzienie przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów,
  • transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania.
  Pobierz druk zgłoszenia wypadku
  Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – informacje szczegółowe.

  ZOBACZ.