Wyniki wyborów

3 października 2016

3 października przeprowadzono w naszej szkole wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: p. Zofia Prządka, Martyna Górska (kl. 6a), Dominik Onyśk (6b) i Robert Kłek (5b) – po przeliczeniu 243 głosów (w tym 1 był nieważny) podała następujące wyniki:

  1. Kinga Sitek – 69 głosów,
  2. Patryk Naszko – 49 głosów,
  3. Aneta Oślizło – 34 głosy,
  4. Kamil Wojtysiak – 33 głosy,
  5. Wiktoria Dzierzęga – 31 głosów,
  6. Dawid Kiełkowski – 26 głosów.

Wszystkim uczestnikom wyborów gratulujemy odwagi i wysokiego poparcia ze strony uczniów naszej szkoły. Natomiast szczególnie winszujemy trzem pierwszym osobom z powyższej listy, które weszły w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

Dzień ChłopakaŚwiatowy Dzień Uśmiechu