XV Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

20 maja 2017

18.05.2017 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy, ale bez udziału naszych uczniów, ponieważ szkoła, która zwyciężyła w poprzedniej edycji jest organizatorem następnej i według regulaminu nie wystawia swojej drużyny.
Tegoroczny temat konkursu brzmiał: „Sprzymierzeńcy i wrogowie człowieka wśród zwierząt. Elementy wiedzy ekologiczno-sozologicznej naszego miasta” – dla wyjaśnienia warto dodać, że sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i zapewnienia trwałości użytkowania jej zasobów. Do konkursu przystąpiło 5 szkół podstawowych z naszego miasta (SP5, SP6, SP14, SP15, SP20). 
Konkurs został przeprowadzony w 2 etapach:
1) test składający się z pytań zamkniętych i otwartych uczestnicy konkursu rozwiązywali indywidualnie (suma punktów uzyskana przez uczniów jednej szkoły została zaliczona drużynie); 
2) zadania praktyczne – drużyna losowała po dwa zadania i rozwiązywała je wspólnie;
o zwycięstwie decydowała suma punktów uzyskanych łącznie.
W przerwie między I, a II etapem zawodnicy mogli zobaczyć ptaki drapieżne z rodzaju jastrzębiowatych: myszołowca (jastrzębia Harrisa) i myszołowa włochatego – pokaz zorganizowali państwo Agnieszka i Grzegorz Czarneccy, za co serdecznie im dziękujemy.
Po zsumowaniu punktów wyłoniono III najlepsze drużyny:
I miejsce – SP15 (Bzie), 
II miejsce – SP20 (Osiedle Chrobrego, inaczej VI),
III miejsce – SP14 (Borynia).
Indywidualnie najlepsza była uczennica z SP20 – Monika Wojtkowska, przygotowana do konkursu przez p. Dorotę Bańkę. 
Szkoła, która zdobyła pierwsze miejsce – czyli SP15 – będzie organizatorem XVI edycji konkursu.
Uczestników nagrodzono upominkami, szkoły dyplomami za udział, a zwycięzców nagrodami książkowymi i dyplomami.
Zapraszamy do naszej galerii, w której umieściliśmy migawki z tego wydarzenia.

Spotkanie po latach„Szalone liczby”