Zebrania rodziców

 • Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2016/2017

 • Wszystkie zebrania zaczynają się o 16.30.

  • 7 września 2016 r. (środa) – klasy 2-3 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 8 września 2016 r. (czwartek) – klasy 4-6 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 8 listopada 2016 r. (wtorek) – klasy 4-6 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 9 listopada 2016 r. (środa) – klasy 2-3 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 11 stycznia 2017 r. (środa) – klasy 2-3 (Zebrania z rodzicami i konsultacje
  • 12 stycznia 2017 r. (czwartek) – klasy 4-6 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 22 marca 2017 r. (środa) – klasy 2-3 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 23 marca 2017 r. (czwartek) – klasy 4-6 (zebrania z rodzicami i konsultacje)
  • 18 maja 2017 r. (czwartek) – klasy 1-6 (zebrania z rodzicami i konsultacje, informacja o przewidywanych ocenach rocznych).